Verhuur


Voor het vaststellen van de objectieve waarde van onroerend goed is een gedegen marktkennis een must. Op basis van onze jarenlange ervaring opgedaan in de Rotterdamse omgeving, kan Hagendoorn NVM Makelaardij een hoogwaardig product opleveren. De taxatierapporten die door ons zijn opgesteld, worden door alle financiele instellingen en/of gemeentelijke instanties geaccepteerd.

Taxatie opdrachten worden door ons verricht in de navolgende gevallen:
- Aanvraag financiering
- Aan- en verkoop beslissingen
- Boedelscheidingen
- Belastingkwesties
- Herbouwwaarde t.b.v. de opstalverzekering
- Algemene waardebepalingen
- Onteigeningsprocedures

Tegen een redelijk tarief bieden wij u een hoogwaardig product.

Voor het maken van een afspraak of het verkrijgen van meer informatie kunt u ons bereiken onder telefoonnummer 010 - 21 21 369 of mailen naar h.hagendoon@planet.nl

Herbert Hagendoorn RMT