Verkoop


Indien u uw huis wilt verkopen, komt daar tegenwoordig veel meer bij kijken dan alleen het plaatsen van een Te koop bord in de tuin. De huidige markt vraagt om meer aandacht en persoonlijke inbreng. Een gedegen en goed onderbouwd advies, kan u veel zorgen besparen en geeft de beste garantie voor een optimaal opbrengst. Indien u overweegt het verlooptraject via Hagendoorn NVM Makelaardij te laten verlopen, maken wij om te beginnen een geheel vrijblijvende afspraak bij u thuis. Tijdens dit bezoek zullen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen.

- Inventarisatie van uw persoonlijke wensen
- Complete en zorgvuldige opname van uw woning
- Uitbrengen van weloverwogen waardebepaling.
- Opstellen plan van aanpak om zodoende de beste koper te vinden.
- Maken van vakkundige fotopresentatie en verkoopteksten.
- Samenstellen van goede en duidelijke verkoopdocumentatie.
- Uitzoeken van relevante informatie om potentiele verkopers optimaal te informeren.
- Uitbrengen van verkoopbevorderende onderhoudstips.
- Aanmelden van uw aanbod via landelijke werkende computersystemen van de NVM, zodat niet alleen onze eigen zoekers, maar ook de relaties van andere makelaarskantoren bereikt worden.
- Plaatsen van uw woning op de Funda-website en onze eigen site Hagendoorn.nl.
- Het verloop van het verkoop- en het onderhandelingstraject.
- Begeleiden bouwkundige keuringen en taxaties.
- Opstellen van een NVM-koopakte.
- Begeleiding van de oplevering en notariele overdracht.

Via de bovenvermelde werkwijze, zijn wij in staat een zo groot mogelijke groep gegadigden voor uw woning te bereiken, zodat uw verkoopkansen optimaal worden benut.

Interesse? bel 010 - 21 21 369 of mail naar h.hagendoorn@planet.nl voor een vrijblijvende advies.
Wij zien u graag als klant tegemoet.

Herbert Hagendoorn RMT.